diumenge, 30 de desembre de 2012

Apropiació indeguda: és un delicte recollit en el Còdi Penal, en l'article 252 incluit dins del capítol de les defraudacions, castigat amb pena de presó de sis mesos a quatre anys, als que en perjudici d'un altre s'apropiaren o distragueren diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa moble o actiu patrimonial que haja rebut en depòsit, comisió o administració, o per qualsevol altre títol que produisca obligació d'entregar-los o tornar-los, o negaren haver-los rebut. Quan la quantitat de l'apropiat excedisca de quatre-cents euros. Aquesta pena  s'impondrá en la seua mitat superior en el cas de depòsit necessari o miserable.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html
Diari "Levante", Dijous 4 de Octubre 2012. Article: Criminalizar a los funcionarios

Comparecència en un judici: conegut també com a Ius Postulandi, és la capacitat per a demanar en judici: és el conjunt de requisits que habiliten a una persona per a formular peticions davant d'un tribunal. 

http://es.scribd.com/doc/18178935/la-comparecencia-en-juicio
Diari "El País", Dilluns 26 de Novembre 2012. Article: Los catalanes castigan el plan de Mas

Estat Autonòmic: constitueix un Estat unitari que se descentralitza en ents que poden arribar a tindre poder legislatiu propi i inclus competències similars o fins a superiors a les d'un Estat federat.

Existeixen diferents tipus d'Estat autonòmic: amb diferents tipus de regions autónomas; amb regions autònomes iguals però amb diferents competencias assumides; amb regions autònomes i regions no autònomes que segueixen sotmeses  al poder central.

http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/estado-regional-o-autonomico.html
Diari "El País", Dilluns 26 de Novembre 2012. Article: Los catalanes castigan el plan de Mas, La aventura es la aventura. 


Candel Romero, Iris. Grup W

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada