diumenge, 2 de desembre de 2012


Ruiz-Gallardón anuncia que totes les víctimes de violència de gènere i maltractament infantil seran beneficiàries de justícia gratuïta

 Data: 29/11/2012 [12:27] h
Origen: Ministeri de Justícia

Els delictes comesos contra elles corresponen a la via penal, a la que pertanyen el 72% dels assumptes que ingressen anualment en els Jutjats. La Llei de Taxes no preveu el pagament de cap taxa en la via penal i compta amb diverses exempcions en els processos civils: els processos de capacitat, filiació i menors, així com els de guarda i custòdia de fills menors o sobre aliments. Sí que hi ha previstes taxes per als divorcis i separacions, que es resolen en la via civil.

No obstant això, l'Avantprojecte de Justícia Gratuïta, en el que treballa el Ministeri de Justícia per a portar en les pròximes setmanes al Consell de Ministres, inclou les víctimes de violència de gènere i de maltractament infantil -així com a tots els col·lectius previstos en la Directiva 2012/29 del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets, el suport i la protecció de víctimes de delictes- entre els beneficiaris de la Justícia gratuïta, la qual cosa les eximix també del pagament de taxes a l'hora de divorciar-se o separar-se de la seua parella.

L'objectiu és que 'ninguna dona deixe de recórrer a l'empara de la Justícia, ni s'abstinga d'interposar una demanda de divorci que la servici del malson dels mals tratos', ha afirmat el ministre.

En resposta a una pregunta del Grup Parlamentari Socialista, a què hi ha acusat de 'confundir reacció social amb reacció corporativa', Ruiz- Gallardón ha explicat que 'la Llei de Taxes està al servici dels ciudadanos', perquè l'import recaptat amb elles servirà per a finançar el servici de justícia gratuïta, que en 2011 va atendre a més de dos milions de persones.

El nombre de beneficiaris es veurà ara incrementat, a l'elevar-se el llindar salarial que dóna dret a esta garantia de 2 vegades el salari mínim interprofessional a 2,5 vegades l'IPREM (indicador de renda d'efectes múltiples). És a dir, de 14.910 euros a 15.970 euros.

En el seu torn de rèplica, el ministre ha advertit el PSOE del risc de 'la utilització partidista de fets que no són ciertos' quan el que està en joc és la seguretat de moltes dones i hi ha acusat al Grup Socialista de tindre menys 'ambición social' que la pròpia societat espanyola, al limitar-se a exigir que les víctimes de violència de gènere queden exemptes de les taxes, quan inclús seran beneficiàries de la justícia gratuïta quan entre en vigor la llei.

Definició del vocabulari destacat:

 Justícia gratuïta: La Constitució espanyola, en l'article 119, establix que la justícia serà gratuïta quan així ho dispose la Llei i, en tot cas, respecte dels que acrediten insuficiència de recursos per a litigar. El contingut del dret a l'assistència jurídica gratuïta està determinat per Llei 1/1996, de 10 de gener (BOE núm. 11, de 12 de gener) , en compliment del mandat constitucional desenrotllat per la Llei Orgànica del Poder Judicial. La Justícia Gratuïta a Espanya s'administra de forma diferent en funció de la legislació aplicable en cada comunitat autònoma.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada