diumenge, 29 de novembre de 2015

senat

senat: Òrgan polític colegislador ,format per persones elegides per sufragi o en alguns casos designades per una autoritat, que s'encarrega de ratificar, modificar o desestimar els projectes de llei aprobats en el congrés dels diputats.

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/11/29/565ae9ff22601d0f6f8b45a8.html

testimoni

testimoni: Aquella persona que dòna declaració o que presència de manera directa un fet.

http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/14/561dff6646163f711e8b4644.html

dimecres, 25 de novembre de 2015

Tasació pericial

- Tasació pericial: Consisteix en imposar un valor sobre alguna cosa (en este cas seria, una acció fraudulenta) que un expert en el seu camp professional, imposa segons el seu criteri i opinió. Per tant, fixa una quantitat de diners que després haurà de pagar el estafador. http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/10604-condenado-por-vender-un-coche-usado-manipulando-el-cuentakilometros-para-incrementar-su-precio/

Estafa

- Estafa: Delicte que consisteix a provocar un prejuí patrimonial a algú, per mitjà del engany i amb ànim de lucre

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/10604-condenado-por-vender-un-coche-usado-manipulando-el-cuentakilometros-para-incrementar-su-precio/

Apel.lació

- Apel·lació: Acció que s’utilitza per a presentar-se davant d’un tribunal de justícia, i permet la absolució o paralització de la demanda sobre la persona que ha sigut demandada per qualsevol litigi.

                                                                             

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/10604-condenado-por-vender-un-coche-usado-manipulando-el-cuentakilometros-para-incrementar-su-precio/

Íl.licit


-Il.lícit: Correspon a aquelles accions que es realitzen i no s’adeqüen a la llei, és a dir, que no està permis.

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/10604-condenado-por-vender-un-coche-usado-manipulando-el-cuentakilometros-para-incrementar-su-precio/

Penal


-Penal: Adjectiu utilitzat al àmbit jurídic quan a un litigi, l’acusat ha delinquit i per tant, ha de ser jutjat per a que el jutge li posi una sentència en funció del grau del problema. 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/10604-condenado-por-vender-un-coche-usado-manipulando-el-cuentakilometros-para-incrementar-su-precio/

Denúncia

El terme a definir és denúncia. Una denúncia és deixar constància davant d´una autoritat del cometiment d´algún delicte. Aquesta denúncia serà investigada per les autoritats pertinents. 

http://www.elderecho.com/actualidad/Aumentan-ligeramente-denuncias-condenas-violencia_0_874125122.html 

Tribunal Suprem

Entenem per tribunal suprem a l´organisme màxim del poder jurisdiccional excepte en matèria constitucional. Aquest és la màxima autoritat jurídica en la resta de competències en tot el territori nacional. Les sentències del tribunal suprem mai podràn contradir les del tribunal constitucional, però aquestes seràn de màxima autoritat dins de les seues competències. 
http://www.elderecho.com/actualidad/Consuelo-Madrigal-nombramiento-Tribunal-Supremo_0_874500384.html 

Reforma

El terme jurídic a definir es reforma, en el context de ser una reforma de llei. Entenem per reforma de llei l´actualització d´una llei ja vigent anteriorment. Aquest canvi és per la seua millora o per fer-la adecuada al temps actual.

http://www.elderecho.com/actualidad/TSJ-positivamente-Ley-Enjuiciamiento-Criminal_0_875250006.html 

Indemnització

Entenem per indemnització la compensació econòmica en concepte d´un perjudici comesa entre particulars o empreses. El jutge dictarà una quantitat econòmica a pagar pel comdenat equivalent a les pérdues o llimitacions que haja sofrit l´agraviat.

http://www.elderecho.com/actualidad/Air-Europa-indemnizara-pasajera-mascota_0_875625095.html 

Calúmnia

Calúmnia: delicte consistent en la falsa imputació a una persona de la comissió d'un delicte.

http://www.eleconomista.es/ecomotor/motociclismo/noticias/7114788/11/15/Denuncian-a-Marc-Marquez-y-su-familia-por-agresion-lesiones-calumnia-y-hurto.html

Delinqüent

Delinqüent: en Dret Penal es el autor de una infracció, és a dir, de qualsevol acte previst i castigat per la llei penal i que pot ser objecte d'una investigació en aquest camp. En un concepte general, delinqüent és la persona que ha comés un delicte.


 http://www.elmundo.es/deportes/2015/08/13/55ccf31846163faa268b4596.html

Testament

Testament: El testament és un instrument legal que expressa la voluntat d'una persona respecte a l'herència que generarà en el moment de la seva mort. Aquesta figura està regulada en els articles 662 del Codi Civil. Segons aquesta norma poden testar tots aquells a que la llei no prohibeix expressament, així estan incapacitats per testar: els menor de 14 anys i els que habitualment o accidentalment no es trobés en el seu cabal judici.

http://www.elmundo.es/loc/2015/09/19/55fc52d9ca4741af388b45a7.html

Llibertat provisional

La llibertat provisional es un permís que se li dóna a un processat perquè no ingressi a la presó mentre no es dicti sentència sobre el cas.


http://www.elmundo.es/cataluna/2015/09/08/55eedfae268e3e5f508b4592.html

Acusació

Acusació: És la sol·licitud d'obertura de judici oral formulada per un fiscal, on s'estableix l'objecte del judici, els mitjans de prova i en definitiva, el delicte que se li atribueix a l'imputat.


http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/24/56543f4746163f28578b458b.html

Fiscalia

Fiscalia: El Ministeri Públic(ministeri fiscal,Fiscalia General o Procuradoria General) és un organisme públic, generalment estatal, al qual s'atribueix, dins en un estat de Dret democràtic, la representació  dels interessos de la societat mitjançant l'exercici de les facultats de direcció de la investigació dels fets que revesteixen els caràcters de delicte, de protecció a les víctimes i testimonis, i de titularitat i suport de l'acció penal pública.


http://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-decidira-quien-investiga-4607536446001-20151111070000_video.html

Pensió

Pensió: Una pensió, és un pagament temporal o de per vida, que rep una persona quan es troba en una situació establida per llei en cada païs, que la fa mereixedora de fet de una quantitat econòmica, ya siga dels sistemes públics de previsió nacionals o d'entitats privadeshttp://www.elderecho.com/actualidad/TSJ-Cataluna-confirma-pension-absoluta_0_877125032.html

Ministeri de justícia

Ministeri de justícia: El ministeri de justícia, és aquell departament ministerial responsable de preparar, dirigir i executar la política del govern en matèria de justícia.


http://www.elderecho.com/actualidad/Justicia-servicio-SMS-Violencia-Genero_0_875625143.html

Presó

Presó: La presó és un edifici públic que per la seguretat dels ciutadans, es troba destinat al castic o rehabilitació dels delincuents, segons els casos, mitjançant la privacitat de la llibertat.


http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/19/5625093c46163f27538b45ca.html

Jutge

Jutge: Un jutge és aquella persona que té investida per llei la potestat d'administrar justícia basant-se en l'aplicació de la legislació vigent.


http://www.confilegal.com/noticias/juez-anula-desproporcionada-clausula-ejecucion-hipotecaria-tres-impagos-21102015-1426

Definició: Normativa

Normativa: Conjunt de normes / Agrupació de normes que són plausibles de ser aplicades a instàncies d'una determinada activitat o assumpte.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Real-Decreto-autoabastecimiento-energetico_6_440315977.html

Definició: Impunitat

 Impunitat: És una excepció de castic o fuga de la sanció que implica un delicte.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Real-Decreto-autoabastecimiento-energetico_6_440315977.html

Definició: Derogar

DerogarRevocar

Legislatura

Legislatura: Una legislatura és el període de vida de les cambres parlamentàries, la duració dels quals està fixada pels textos constitucionals, que s'extenen des del moment de la seua elecció fins la seua disolució, siga el terme de la legislatura, o siga anticipada.


http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-senado-mantendra-numero-senadores-autonomicos-proxima-legislatura-58-20151027140844.html

Definició: Revocar

Revocar: Deixar sense efecte/validesa una Norma.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Real-Decreto-autoabastecimiento-energetico_6_440315977.html

Definició: Disposició

Disposició: Sinònim de Norma.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Real-Decreto-autoabastecimiento-energetico_6_440315977.html

Multes

Sanció econòmica imposada per el incompliment de una norma, en este cas el excés de velocitat

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-79OQp6vJAhXK2xoKHTRUCMsQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fmadrid%2F2015%2F10%2F22%2F56292a8bca474153708b4666.html&usg=AFQjCNGw5OS6dXx2S0WeQwIIEjQtTTlAgQ&sig2=lxFqSBbXqWkTf6GxF328Ag&bvm=bv.108194040,d.d2s

Definició: Sanció

Sanció: Pena que s'aplica per infringir una norma.És la conseqüència o efecte d'una conducta que constituïx a la infracció d'una norma jurídica.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Real-Decreto-autoabastecimiento-energetico_6_440315977.html

Definició: Dret

Dret: Facultat d'una persona per a poder realitzar una cosa.
És el conjunt de normes jurídiques generals positives que sorgixen de la societat com un producte cultural generada dins de lleis i que tenen la finalitat de regular la convivència entre els membres d'eixa societat persones d'estos amb l'Estat.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Real-Decreto-autoabastecimiento-energetico_6_440315977.html

Definició: Tràmit

Tràmit: És el conjunt de passos que s'han de seguir durant un procés.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Real-Decreto-autoabastecimiento-energetico_6_440315977.html

Definició: Norma

Norma: Conducta correcta dictada per una autoritat legítima que s'ha de dur a terme.És un precepte que demanda un compliment ineludible per part dels individus, és a dir, no sols haurem de complir les normes sinó que la no observació d'una suposarà un concret castic que pot ocasionar el compliment d'una pena ja siga econòmica o penal.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Real-Decreto-autoabastecimiento-energetico_6_440315977.html

Contracte

Acord firmat entre dues o més persones pel qual s'estableixen uns drets i unes obligacions per a totes les parts.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB34fJpqvJAhWDWRoKHfiIAboQqQIIITAA&url=http%3A%2F%2Fccaa.elpais.com%2Fccaa%2F2015%2F11%2F24%2Fgalicia%2F1448373491_669968.html&usg=AFQjCNF8nSTfeBVbAE1HuKdstrNrrSuYyg&sig2=qLYudH4C2xcOnZn5cXr10A&bvm=bv.108194040,d.d2s

dimarts, 24 de novembre de 2015

Acusació

Acusació: En l'ambit de dret, fet d'imputar a algú un delicte, una culpa o una falta.

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/30/actualidad/1443602717_034044.html

crimen

crimen: acció voluntaria d'assasinar o ferir greument a una persona.

http://elpais.com/tag/caso_asunta/a/

Jurista

Jurista: Fa referència a una persona que estudia el Dret i ejerceix una profesió relacionada amb el Dret en general o les lleis.

http://www.diariojuridico.com/la-ii-cumbre-de-mujeres-juristas-reclama-que-los-jueces-reciban-formacion-obligatoria-sobre-violencia-de-genero/

Registre Civil

Registre Civil: Es un registre en el que s'inscriuen els fets concernents a l'estat civil de les persones.
S'inscriuen el naixement, la filiació, el nom i cognoms, emancipació i habilitació de l'edat, la nacionalitat, el matrimoni, la defunció...

http://www.usipa.es/justicia/últimas-noticias/no-se-destruirá-un-solo-puesto-trabajo-reforma-del-registro-civil.html
ESTUPRO:delito que se comete al tener relaciones sexuales con un(a) menor de edad, obteniendo su consentimiento a base de engaños.

ADOPCION:juicio que se lleva a cabo para obtener la paternidad de un menor del que no se es hijo consanguíneo. 

DIVORCIO:Juicio civil para la separación del vínculo matrimonial.


Laura de las Heras Martínez (en blog de María Fontelles)

Jurisdicció voluntaria

Jurisdicció voluntaria: Es tracta d'una actuació atesa pels òrgans jurisdiccionals, en les que no es fa un litigi entre les parts.
S'aludeix a una serie d'activitats que desarrollen els òrgans jurisdiccionals en relació amb questions jurídiques que regula el Dret civil o mercantil i que no es troben a la jurisdicció contenciosa.

Entrada en vigor

Entrada en vigor: Es tracta del moment en el que les normes o lleis adquireixen vigencia.
Per a que una norma entre en vigor, debe haber sigut publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (norma estatal), en el de la Comunitat Autònoma (norma autonòmica) o al Diari Oficial de la Comunitat Europea (norma comunitària).

http://www.diariojuridico.com/el-cgpj-estrena-sistema-para-solicitar-informacion-publica-con-la-entrada-en-vigor-de-la-ley-de-transparencia/

Litigi


Litigi: es tracta d'un conflicte o enfrentament a una autoritat jurisdiccional entre dos subjectes o parts.
                                                           

dilluns, 23 de novembre de 2015Resolució: Determinació presa per un òrgan administratiu o judicial sobre un afer.

Título: Junts pel Sí y la CUP dan el primer paso en el Parlament para declarar la independencia

Link: http://www.elnortedecastilla.es/nacional/201510/27/junts-registran-resolucion-para-20151027105520-rc.html

dimecres, 18 de novembre de 2015

Acusació, denuncia penal. presumpte delicte, instar : Elvira Carbó Mas

·         Acusació: Aquest terme jurídic el podem definir, a partir d’aquesta notícia, com al carrer que es fa davant de l’autoritat competent contra una persona, que es la que es dirà “l’acusat/ada”, per considerar-se que es responsable d’un delicte i per tant que l’objecte siga l’aplicació d’una sanció. Així, en la noticía Covite va acusar que Biguri havia realitzat l’examen de la PAU en 2001 i feia més de 10 anys que havia iniciat els estudis universitaris. Per tant, Covite va acusar contra Biguri davant del servei jurídic competent aquest supost delicte per a que se li aplicarà la corresponent sanció.


·         Denúncia penal: Per a començar, a diferència de la querella, el denunciant no intervé personalment com a part acusadora en el desenvolupament del procés penal. En aquest cas, els que estarien presentant aquesta denuncia seria Covite contra cinc etarres per utilitzar la UPV per reduir condemna. L'única intenció de la denúncia penal és la de que el delinqüent pagui la pena necessària o la multa que li correspongui. Per tant resulta important destacar que el denunciant, és a dir, Covite, la persona que interposa la denúncia, no forma part del procediment penal, i per tant no ha de presentar cap prova, tot i que sempre convé que es presenti algun tipus de credibilitat per a que els etarres pugen pagar la pena corresponent, com s’ha dit avanç

·         Presumpte delicte: Per presumpte delicte a la notícia es fa referencia al acte presumptament fet per els cinc etarres  de falsedat documental emmarcat en la falsificació d'expedients acadèmics de la Universitat del País Basc (UPV-EHU) amb els que van obtenir beneficis penitenciaris que els van ajudar a redimir condemna.

 Com a presumpte delicte es podria definir com a qui es considera el presumpte autor del delicte cometit, (en este cas i com ja he dit avanç de falsedat documental )quan s'han obert diligències processals (en este cas Coveti contra els etarres) però encara no hi ha fallada de la sentència, sinó indicis de criminalitat.

·         Instar: En aquest terme, Covite insta a l’Audiencia Nacional a "investigar aquests fets perquè, si escau, s'imposin les condemnes que corresponguin al delicte, s'anul·lin tots aquells títols obtinguts o estudis universitaris cursats de manera fraudulenta i es revisin totes i cada una de les execucions de condemna al voltant de la doctrina
 Parot ".
Per tant, instar alguna cosa podria entendres com demanar la realització ràpida (en aquest cas a l’Audiència Nacional) a investigar els fets que s’han dit anteriorment.

·         Fraudulenta: De la paraula fraude, que ve a ser un engany amb la intenció de aconseguir algun benefici, en aquest cas, el de falsejar document universitaris per a redimir condemna. 

Absolució

Acte de perdonar a un acusat de la dita sentencia en cas de no poder sr demostrat culpable verídic

dimarts, 10 de novembre de 2015

Declaració

Declaració: Manifestació que oralment o per escrit fa una persona en un procés davant d'un jutge o tribunal.

http://elpais.com/m/politica/2015/10/27/actualidad/1445948059_800523.html

Impugnar

Impugnar: Acció i efecte de combatir, contradir o refutar.

http://elpais.com/m/politica/2015/10/27/actualidad/1445948059_800523.html

Recurs

Recurs: Acte procesal virtud la del qual la part que se considera agraviada per una ressolució judicial demana la seua reforma o anulació, total o parcial, siga el mateix jutge o tribunal jeràrquicament superior.

http://elpais.com/m/politica/2015/10/27/actualidad/1445948059_800523.html

Instància

Instància: Document que se presenta davant de l'administració pública solicitant una petició que origina la coacció d'un expedient administratiu.

http://elpais.com/m/politica/2015/10/27/actualidad/1445948059_800523.html

Pacte

Pacte: Acte jurídic pel que dos o més persones concerten o convenen en asumir determinades obligacions i/o drets comprometent-se al seu compliment.

http://elpais.com/m/politica/2015/10/27/actualidad/1445948059_800523.html

diumenge, 8 de novembre de 2015

Veredicte

Veredicte: resolució o dictamen final que emet un jurat després d'haver deliberat.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/26/actualidad/1445863084_532977.html

dimarts, 3 de novembre de 2015

Sentència

Podem definir sentència com un acte processal que posa fi al litigi reconeixent o no la pretensió de l'actor en els processos civils, de manera que es determina el responsable i la pena aplicable al cas concret o si parlem d'un procés penal, es determina o no la comissió d'un delicte mitjançant la condena o l'absolució. Per tant, quan es dicta la sentència culmina el procediment.
 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/23/actualidad/1445595462_469336.html

estructura de l'entrada

l'entrada que feu al bloc ha de seguir la següent estructura:
primer: el terme buscat  i la definció, ja no la que heu fet vosaltres ( eixa ja la tinc en el treball recollit a classe) si nó la definició treta d'un diccionari jurídic.
segon:  el link de la notícia.

heu de fer una entrada per cadascun del termes juridics que pugeu.

A més heu de posar etiqueta per poder anar fent el glosari de termes jurídics. 

La fiscalía cree que la Generalitat dio contratos a medida a firmas del 3%
El Pais, 23 de octubre de 2015, Cataluya
Contracte: acord signat entre dues parts o més en el que s’estableixen una serie d’obligacions que tots han de complir segons el acordat.

El abogado de la madre de Asunta busca la empatía del jurado: 'Rosario ya perdió todo lo que tenía que perder'
23/10/2015
“sus abogados defensores, que quieren su libre absolución.”
Absolució: acte de perdonar a un acusat de la dita sentencia en cas de no poder sr demostrat culpable verídic

Los radares que más multan de Madrid
23/10/2015
Multes: sanció econòmica imposada per el incompliment de una norma, en este cas el excés de velocitat. 
El Supremo declara improcedente el despido de una trabajadora de Mercadona que regaló una pescadilla

20/10/2015
El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso en el que Mercadona pedía que considerara procedente el despido de una trabajadora
Recurs: una mena de reclamació o petició en el que alguna persona exigeix alguna cosa al seu favor.
El Gobierno recurre el decreto del Consell para dar cobertura sanitaria a inmigrantes
23/10/2015

Decret: resolució establida per a un tipus de conflictes, creat per un organisme amb autoritat per a fer-ho.