diumenge, 6 de desembre de 2015

TRANSGRESIÒ: Consistix en una acciò u omissiò establida en la norma jurídica, com condició de la sanció. Cabria dir tambe que es l'incompliment de la prestació deguda

Transgresión: Consiste en una acción u omisión establecida en la norma jurídica, como condición de la sanción. Cabría decir también que es el incumplimiento de la prestación debida.

1 comentari: