divendres, 4 de desembre de 2015

Doctrina jurisprudencial: és un conjunt de sentències dictades pels òrgans jurisdiccionals de l'Estat.

Acció de reclamació: fet voluntari per demanar alguna cosa.

Drets: són regles fonamentals normatives d' acord amb algun sistema jurídic.

Instància: és un document escrit mitjançant el qual es redacta un escrit o petició a algun superior.

Llei: és una regla social que estableix quins comportaments estan permesos i els castics dels que no els compleixen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada