dimecres, 13 de desembre de 2017

Definició: Usurpació

USURPACIÓ: 1. Delicte que du a terme una persona que invadeix o ocupa de forma ilegal inmobles aliens, exercint amb frecuencia la violencia.
2. Persona que despulla a altra de les seues funcions

FONT: https://elfarodeceuta.es/investigacion-causa-ocupacion-juzgado/