dimarts, 3 de novembre de 2015

Sentència

Podem definir sentència com un acte processal que posa fi al litigi reconeixent o no la pretensió de l'actor en els processos civils, de manera que es determina el responsable i la pena aplicable al cas concret o si parlem d'un procés penal, es determina o no la comissió d'un delicte mitjançant la condena o l'absolució. Per tant, quan es dicta la sentència culmina el procediment.
 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/23/actualidad/1445595462_469336.html

1 comentari: