dijous, 3 de desembre de 2015

víctima penal

S´entén per víctima a la persona que haja patit dany, com a consequència d´accions o omissions realitzades en contra seu, tipificades com a delicte i sancionades per la legislació penal.1 comentari: